මුල් පිටුව උණුසුම් පුවත් ගොසිප් ක්‍රීඩා පුවත් විදෙස් පුවත් තාක්‍ෂණික පුවත් නවතමයෙන් නිකුත් වූ චිත්‍රපටි අපහා සම්බන්ධ වන්න

Tech News

Twitter සහ Threads අන්තර් ජාල අවකාශයෙහි ගැටෙයි

Google සහ Twitter සබඳතාවය බිඳවැටෙයි ද ?

twitter කුරුල්ලා වෙනස් වෙයි

ටික්ටොක් රටේ ආරක්ෂාවට තර්ජනයක්

තොරතුරු තාක්ෂණ අංශයේ 63 දෙනෙකු අගයමින් සම්මාන

Instagram ගිණුම්වල දෝෂයක්

ටික්ටොක් සඳහා තහනමක් පැනවීමට ඇමෙරිකාවත් සැරසෙයි

18ට අඩු නම් ටික්ටොක් යන්න කාල සටහනක්

රාජ්‍ය ආයතන වල ටික්ටොක් තහනම් කරයි

NOKIA සමාගමේ නිල ලාංඡනය වෙනස් වෙයි

Tweetbot සහ Twitterrific වැනි තෙවන පාර්ශවීය යෙදුම් නිල වශයෙන් අවසන් ගමනේ

Social Media වල අපි නොදන්න තහනම - ශ්‍රී ලංකාවේ නීතියට අනුකූලව සමාජ මාධ්‍යන් වල පල කල නොහැකි දෑ

Google සමාගම විසින් Self Charging Remote එකක් හදුන්වාදේ

Content Creatorsලා වෙනුවෙන්ම Western Digital විසින් නව storage devices කිහිපයක් හඳුන්වා දෙයි