මුල් පිටුව උණුසුම් පුවත් ගොසිප් ක්‍රීඩා පුවත් විදෙස් පුවත් තාක්‍ෂණික පුවත් නවතමයෙන් නිකුත් වූ චිත්‍රපටි අපහා සම්බන්ධ වන්න

රට යන වෘත්තිකයින්ගේ හිඩස හමුදාවෙන් පුරවන්න සැලසුම්

2022-11-25 09:48:45- Page Views : 24

අරගලකරුවන් අතර ත්‍රස්තවාදීන් ද සිටි බව ආණ්ඩුව පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ අනාවරණ කළා. එවැනි පුද්ගලයින් කවුරුන්දැයි මේ වන විටත් හඳුනාගෙන ඇති බවත්, ඒ සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් පුලුල් විමර්ශණ ක්‍රියාත්මක බවත් මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ටිරාන් අලස් එහිදී පැවසුවා.

මේ අතර රටින් පිටව යන වෘත්තීයවේදීන්ගේ හිඩස විශ්‍රාම යන ත්‍රිවිධ හමුදා නිලධාරීන්ගෙන් පිරවිය හැකි බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දක්වමින් ජනාධිපතිවරයා පැවසුවේ ත්‍රිවිධ හමුදා නිලධාරීන් විශ්‍රාම යන කාලසීමාව අඩු කළේද ඒ හේතුවෙන් බවයි.

අයවැය කාරකසභා අවස්ථා විවාදයේ තුන්වන දිනය වන අද විදුලිබල හා බලශක්ති සහ ජල සම්පාදන යන අමාත්‍යංශවල වැය ශීර්ෂ විවාදයට ගැනෙනවා.

Comment Box
Post Your Comment Here....
Load New Comment Here....